"Herstel is de spiegel van je werk"

Projectbeschrijving

Maak kennis met het DISCovery projectteam.

Achtergrond

Medewerkers in de gezondheidszorg hebben regelmatig te maken met een hoge mate van mentale, emotionele en fysieke werkbelasting. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid, welbevinden en prestaties. Ook kan dit leiden tot onveilige werksituaties en minder goede patiëntenzorg. Om deze negatieve gevolgen waar mogelijk tegen te gaan, is het van belang dat de medewerkers beschikken over voldoende werkhulpbronnen (zoals zeggenschap en sociale ondersteuning) en herstelmogelijkheden in het werk.

DISCovery methodiek

In het DISCovery project wordt onderzocht aan welke belastende aspecten medewerkers blootgesteld worden en of er sprake is van voldoende werkhulpbronnen en herstelmogelijkheden om aan die belasting te kunnen voldoen. Dit vindt plaats aan de hand van een door ons ontwikkelde interventiemethode; de DISCovery methodiek. Kort samengevat is deze methodiek gericht op het herstellen van de balans tussen belasting, hulpbronnen en herstel. Hierbij ligt de nadruk op sociale innovatie, ofwel het verbeteren van gezondheid, welbevinden en prestaties door vernieuwing van arbeid en organisatie en door optimalisering van arbeidsgedrag.

 

Demand-Induced Strain Compensation (DISC) Model

Centraal in het project staat het Demand-Induced Strain Compensation (DISC) Model. Dit model is ontwikkeld door Jan de Jonge en Christian Dormann (2003, 2006). In Nederland wordt dit model ook wel het Hoofd-Hart-Hand (H-H-H) Model genoemd (zie Figuur 1). Aan de hand van het DISC Model leren werknemers hoe ze hun werktaken, werkhulpbronnen en herstel bij arbeid beter in balans kunnen brengen. Het gevolg hiervan is dat ze zich gezonder voelen, meer gemotiveerd zijn, minder ziek zijn en betere prestaties kunnen leveren.

 

 

 

 

Figuur 1  Het Hoofd-Hart-Hand Model

Onderzoeksmethode

Het DISCovery project is een praktijkgericht interventieonderzoek dat momenteel plaatsvindt in een algemeen ziekenhuis. Het doel is het invoeren van afdelingsspecifieke, werk-gerelateerde interventies op experimentele afdelingen. Informatieverzameling en evaluatie vinden plaats door middel van digitale vragenlijsten en dagboekstudies, waarbij ook gemeten wordt op vergelijkingsafdelingen waar geen interventies plaatsvinden. In het onderzoek wordt gekeken naar de effecten van interventies op zowel korte als langere termijn, in termen van gezondheid, welbevinden, verzuim, verloop, patiëntveiligheid, arbeidsprestatie en kosten/baten. Ook wordt gekeken naar indicatoren voor het succesvol implementeren van interventies, inclusief cultuuraspecten.
Bekijk ook de onderzoeksopzet.

 

Doel van het project

Het uiteindelijke doel van het DISCovery project is het ontwikkelen en implementeren van effectieve, op maat gesneden interventies voor sociale innovatie, gebaseerd op de principes van het DISC Model. Mede door de nauwe betrokkenheid van belanghebbenden bij dit project, zullen de onderzoeksresultaten verspreid en ingebed worden in de gezondheidszorgpraktijk. Het DISCovery project is gestart in januari 2011 en heeft een doorlooptijd van vier jaar.

 

Documentatie

De DISCovery methodiek is reeds eerder getest binnen twee instellingen in de verpleeghuissector. De verslaglegging hiervan is onder meer weergegeven in het boek 'Scherp in Werk: 5 routes naar optimale inzetbaarheid' onder eindredactie van De Jonge et al. (2012), uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV te Assen.